lördag 1 december 2007

Försvarsministern pressades med fel frågor

I ekots lördagsintervju så pressades försvarsminister Sten Tolgfors hårt av SR:s Tomas Ramberg. Grillningen avsåg inte försvarspolitiken utan hans religiösa övertygelse. I vårt stark sekulariserade land vore det rimligt att den religiösa övertygelsen tilläts vara en privat fråga. Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair har i en BBC intervju vittnat om hur han hållit sin tro hemlig för att inte riskera att klassa som en ”knäppgök”. Hur är det egentligen ställt med vårt toleranta samhälle?
Sten Tolgfors redovisade också att han ser framför sig att staten inte i nuvarande omvärldsläge kommer att personalförsörja Försvarsmakten med hjälp av pliktlagen. Det är klokt, nu gäller det också att utforma personalförsörjningssystemet så att fokus blir på användbara insatsförband. Det som behövs är längre kontraktstider och sammanhållna förband istället för dagens system som fokuserar på utbildning.
Försvarsministern presenterade idag även nya utredningsdirektiv för Försvarsberedningen. En av uppgifterna blir att redovisa förslag till fortsatt utveckling av militära bi- och multilaterala samarbeten. Vi får se om Försvarsberedningen har mod nog att föreslå det uppenbara, att Sverige borde söka medlemskap i Nato.
På tisdag presenteras Försvarsberedningens rapport om omvärldsläget. På onsdag morgon kommer jag att tillsammans med en mycket kunnig gäst att kommentera den i webbradion.


Dagen SvD
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: