onsdag 19 december 2007

I längden vinner alla på öppen konkurrens

Igår meddelade EG-domstolen dom i det så kallade Vaxholmsmålet. Den här typen av ärenden är komplicerade och domen bör nog gås igenom av experter innan man allt för tvärsäkert uttalar sig om vad den innebär. Men så mycket står dock klart, nuvarande lagstiftning ger inte facket rätt att agera så som man gjorde i Vaxholm. Vi har i Sverige en tradition med avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, samtidigt har lagstiftningen varit relativt begränsad. Det är nu tydligt att vår lagstiftning och våra avtal inte har följt med i utvecklingen mot en inre europeisk marknad. Det kommer därför att krävas en modernisering. I det arbetet är det viktigt att alla parter visar god vilja. Svensk industris stora framgångar bygger inte på att vi byggt murar runt Sverige. Istället är Sverige ett av världens mest frihandelsvänliga länder. Svensk fackföreningsrörelse har stött frihandelslinjen trots att denna inneburit hård konkurrens från utlandet. Men det är via konkurrensen vi fått starka bolag som klarat sig bra på den globala marknaden. Byggnads har gått en delvis annan väg. Istället för att bejaka konkurrens och effektivitet har man försökt bygga murar runt Sverige. Denna politik har lett till avtal som framförallt gött en stor förbundsapparat. Nu har ett par domar gått Byggnads emot. Det är som sagt tid att modernisera den svenska lagstiftningen och de svenska avtalen. Om detta ska lyckas krävs troligen att Byggnads blir mer som de andra fackförbunden.
DN SvD Ekot Sydsvenskan
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: