torsdag 4 december 2008

Den politiska talradion om energifrågan


Basindustrin i Sverige sysselsätter 400 000 människor och har ett exportvärde på ca 275 miljarder kronor. En förutsättning för att industrin ska kunna prestera på bästa sätt är att energibehovet säkerställs. Var ska energin komma ifrån, och hur ska den produceras?

Den politiska talradion Dinledamot.se gästas av Kenneth Eriksson som är ordförande för SKGS och Chief Operations Officer vid SCA. Med honom diskuterar vi hur energibehovet och elförsörjningen gentemot basindustrin ska hanteras. Vi tar även upp politikens viktiga roll i frågan samt diskussionen kring förnyelsebar energi. Slutligen ställer vi oss frågan, saknar basindustrin riktiga affischnamn?SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret)
-----------------------------------------------------------------
Tidigare avsnitt finner du här: http://dinledamot.wordpress.com/

Inga kommentarer: