fredag 5 december 2008

Rätt inriktning på stimulanspaketet

Jag brukar betrakta mig som budgethök. Därför har jag under den senaste tiden känt viss oro för att Reinfeldt och Borg inte skulle orka stå emot alla krafter som verkat för ökade stimulanser för ökad privatkonsumtion. Idag när regeringen presenterade sitt stimulanspaket så kan jag konstatera att paret Reinfeldt Borg hållit spenderarna stången. Det nu föreslagna paketet innehåller i allt väsentligt de delar som jag själv förespråkat.
ROT-avdraget medför en stimulans inom byggsektorn och kommer därigenom att vara träffsäkert på en bransch där arbetslösheten riskerar att stiga snabbt. Dessutom innebär åtgärden långsiktigt att svartjobben minskar. Dock måste åtgärden långsiktigt kombineras med en översyn av reglerna på arbetsmarknaden så att även byggbranschen effektiviseras.
Förstärkta arbetsmarknadsåtgärder vinner också mitt gillande. Det är vid lågkonjunktur som det ska satsas på arbetsmarknadsutbildning inte i högkonjunktur.
För min egen hemkommun, Norrtälje, är paketet närmast en fullträff. Satsningen på ROT-avdrag kommer att ha en direkt påverkan på alla de hantverkare som vi har boende i kommunen. Om det samtidigt gör en del svarat jobb vita så kommer Norrtälje kommuns skatteinkomster att förstärkas. Jag hoppas nu att den sänkta räntan kombinerat med den kraftiga skatterabatten kommer att leda till att många fritidsboende beställer arbeten på sina fritidshus inför den kommande sommaren.
SvD Ledarbloggen DN Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Kalla inte ROT avdrag för annat än ROT bidrag. Liksom för hushållsnära tjänster så är det bidrag som delas ut. Av en Alliansregering som skulle stoppa just det…