fredag 5 december 2008

Är Thomas Östros en ny Göran Persson?

I dagens interpellationsdebatt kom frågan om socialdemokraternas finanspolitiska historia upp. Vi var rätt eniga om att socialdemokraterna under Göran Perssons tid som finans- och statsminister fört en tämligen stram finanspolitik och därigenom bidragit till Sveriges sunda statsfinanser. Genom Göran Perssons fasthet hölls de värsta spenderarna stången. Nu har Göran Persson lämnat scenen och i hans ställe som tilltänkte finansminister har Thomas Östros trätt in. Idag är Thomas Östros ånyo ute och pläderar för att staten ska spendera mer pengar på diverse olika projekt. En finansministers tunga uppgift är inte att komma med nya populära förslag till hur man kan spendera skattepengarna. Istället har han den viktiga uppgiften att hålla igen fackministrarna. Om man har en finansminister som låter pengarna rulla då är snabbt riket på ruinens brant. Nej Thomas Östros är inte någon ny Göran Persson, det är inte heller Mona Sahlin.
SvD DN Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: