fredag 19 december 2008

Idag beslutar riksdagen om statsbudgeten

Idag når riksdagens budgetdebatt sin slutstation efter många dagars debatterande. Någon gång under sen eftermiddag är troligen alla utgiftsområden färdigdebatterade så att finansutskottet kan samlas och justera sitt betänkande över hela statsbudgeten. Därefter återsamlas hela riksdagen och tar det formella beslutet. Men innan dess återstår några ämnen att debattera. För egen del ska jag upp i debatten strax efter klockan nio för att debattera utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. Det blir väl inte världens mest spännande debatt. Det som möjligen kan höja debattemperaturen är vänsterpartiets förslag att lägga ned Konjunkturinstitutet.

Inga kommentarer: