fredag 26 december 2008

En öppning i energifrågan?

Idag träder ett par färgstarka centerpartister upp på banan och meddelar att det är dags att Sverige bygger nya kärnkraftverk. Det är företrädare för stureplanscentern som gör sina röster hörda. Jag hoppas att Stureplanscenterns utspel om kärnkraften har haft ett högre mål än att bara få mediauppmärksamhet på en nyhetstorr annandag jul. De närmaste veckorna lär visa hur det förhåller sig med den saken. Trots sin stora omorientering inom många politikområden så är centern fortfarande ett rejält drivankare för Alliansen när det gäller energi- och säkerhetspolitiken. I takt med att deras riksdagsgrupp omsätts så verkar det bli allt färre som kan förklara poängen med deras traditionella ställningstaganden inom dessa två politikområden.

SvD HD Namn DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: