tisdag 12 juni 2012

Bra där kära kollegor

Folkpartisterna Olle Schmidt och Carl B Hamilton lyfter i en Brännpunktartikel fram en makroekonomisk obalans som jag har bekymrat mig över en längre tid, hushållens skuldsättning. Riksbankschefen, IMF, OECD och EU-kommissionen har kommit med återkommande varningar om att de svenska hushållens ökade skuldsättning inte är långsiktigt hållbar. Jag tycker att det är hög tid att ta tag i problemet. En lösning skulle kunna vara en skatteväxling. Reducera gradvis ränteavdragen och reducera samtidigt skatten på arbete genom ytterligare jobbskatteavdrag och flyttade brytpunkter för den statliga skatten. För de flesta hushållen skulle en sådan reform vara i stort sett neutral och den skulle bidrag till att göra lånefinansierad konsumtion dyrare. SvD

Inga kommentarer: