lördag 16 juni 2012

Två välkomna S-förslag

Jag har haft det lite svårt med den politiska motivationen på sistone. Det Stefan Löfven har sagt har legat ganska nära mina åsikter. Förvisso har uttalandena varit vaga men har välvilligt kunnat tolkas som att han förstått och stött grunderna för en marknadsekonomi. Till skillnad från många andra har han inte hetsat mot företagens vinster utan i många stycken uttalat stöd för kapitalismen. Men nu börjar förslagen dugga in som gör att det börjar kännas lättare att uppamma motivation att behålla Socialdemokraterna i opposition. Gissningsvis är detta bara början på eftergifter till vänsterfalangen inom det tidigare stora partiet. Här kommer några kommentarer till de senaste utspelen. S lovar heltid till alla inom offentlig sektor. Jag delar mycket av analysen som man gör att kommuner och landsting kommer att behöva arbeta för att lösa sina rekryteringsutmaningar. Det är mycket möjligt att ett medel för att lyckas är just att erbjuda heltidstjänster. Men perspektivet i förslaget är i grunden felaktigt. Målet är att på ett effektivt sätt leverera heltidstjänster. Om det kan göras effektivare och billigare genom deltidstjänster så ska man nyttja det. Kommunen och landstinget är inte till för de anställda utan för medborgarna. Personaltjänsten är ett medel för att uppnå målet, bra välfärdstjänster. De andra förslaget är många politikers favoritprojekt att könskvotera styrelserna i börsnoterade bolag. Varför denna synnerligen lilla fråga är så populär bland politiker av olika partifärg har jag svårt att förstå. Men trots frågan relativt lilla enskilda vikt är den principiellt viktig. Om man börjar politisera styrningen av börsbolag på detta sätt kan det mycket väl följas av nya pekpinnar. Styrelsen i ett bolag utses av ägarna, den som tror på marknadsekonomi och äganderätt inser att staten ska hålla sig borta från denna fråga. För övrigt är väl denna ständiga indelning i kön något vi skulle försöka komma bort ifrån. Jag hoppas nu inte att oroliga själar inom Alliansen kommer att göra utspel om att vi ska gå ännu längre än Socialdemokraterna och kräva kvotering även vad avser ålder, etnicitet och bostadsort (jag tror för övrigt att styrelserna är ännu mindre ett tvärsnitt av landet när det gäller de kriterierna). Kanske kommer man inte att nöja sig med S mål att det underrepresenterade könet ska inneha minst 40 % av platserna. Får vi kanske höra kravet att varje kön ska ha minst 60 % av styrelseposterna. Aftonbladet SvD DN

Inga kommentarer: