tisdag 26 juni 2012

The Paul Krugman blues

Jag delar väl inte alltid Paul Krugmans ordinationer när det gäller europeisk ekonomisk politik. Men jag håller med trubaduren om att han oftast är slagfärdig.

Inga kommentarer: