tisdag 12 januari 2010

Bra steg mot likabehandling

Jag är en stark förespråkare för likabehandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder o.s.v. Därför är jag mycket nöjd med regeringens beslut att avskaffa den så kallade positiva särbehandlingen vid antagningen till universitet och högskolor. Dessa så kallade positiva särbehandlingar gör att fokus sätts på de egenskaper som man istället borde bortse ifrån. Även inom politiken har särbehandlingen blivit vanlig. Istället för att frigöra sig från gamla snedvridande normer har man skaffat sig nya. Det blir lätt en överdriven fokusering på just kön, andra betydligt viktigare egenskaper kommer i skymundan. Sällan lyfts t.ex. politisk åskådning fram trots att detta borde vara av större betydelse än t.ex. kön.

Könskvoteringen blir också allt underligare i takt med att könsbegreppet blir alltmer urvattnat. Trenden är tydlig att vi går mot ett samhälle där den enskilde själv tillåts välja sitt kön.


DN SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.wordpress.com

Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hur kommer det sig att det är så stor skillnad i debatten om män i styrelseposter mot kvinnor i högre utbildningar?
När framsteg äntligen börjar göras i att få ett jämlikare företagsklimat så tar vi jätte kliv till att tex bara ha kvinnliga läkare.
Jag är emot kvotering och särbehandling men det saknas bra alternativ för att skapa jämlikhet åt båda hållen.
Intervjuer var ett bra sätt innan att få motiverade personer till utbildningarna men fler och fler skolor tar bort de möjligheterna.
Ska vi nu bara ha manliga ingenjörer och kvinnliga läkare så är vi ju tillbaka i manligt och kvinnligt igen. Hur ska ni politiker ha det egentligen?

Anonym sa...

Är det inte märkligt? När män kvoteras in och gynnas så ska det avskaffas, då är det fel! Samtidigt så hotar politikerna om att lagsatifta in kvinnor i privata styrelser. Det är som vanligt, gynnas män så är det fel, gynnas kvinnor så är det bra. Detsamma gäller att det te x är olagligt att ta mer betalt av en kvinna vid frisörbesök, men helt okej att jag får betala många tusen mer i försäkring pga av kön, detta gäller alltid åt ett håll, fy fan.