måndag 4 januari 2010

Expressen i Afghanistan

Expressen kommer under 2010 satsa lite extra på rapporteringen från Afghanistan och bland annat ha en journalist, Terese Cristiansson, stationerad där. Jag tycker att det är mycket bra gjort. Konflikten i Afghanistan borde på ett mycket tydligare sätt än idag vara en del av den svenska politiska debatten. När riksdag och regering skickar trupp på svåra uppdrag utomlands så vore det rimligt om förbandets insatser uppmärksammades i Sverige. Likaså innebär det svenska truppbidraget att Sverige länkas samman både med Afghanistan och de andra nationer som har ställt upp. Jag kommer med intresse att följa Expressens rapportering.
Expressen

Inga kommentarer: