tisdag 19 januari 2010

Ju mer de är tillsammans

Både idag och igår har de rödgröna presenterat gemensam politik. Jag tycker att det är bra. Det är först när det finns två konkreta alternativ som väljarna verkligen kan ta ställning till regeringsalternativen. Det är dock långt kvar till ett regeringsprogram och jag tror att vi kommer att få vänta till vårpropositionen och oppositionens vårmotion innan vi har ett mer komplett rödgrönt regeringsalternativ. Det kommer att bli intressant att studera opinionsundersökningarna som följer efter att oppositionen har presenterat sin alternativa ekonomiska politik. Jag är hoppfull om resultatet. Ju mer de är tillsammans ju gladare vi blir