torsdag 29 november 2007

Vindkraft i skogen

Jag har varit mycket skeptisk till vindenergi. Jag har inte tyckt att det relativt sett marginella energitillskottet stått i proportion till ingreppet i naturvärd miljö. På senare tid har dock vindenergisatsningarna ändrat karaktär. Istället för att bygga vindkraftverk i det natursköna öppna landskapet så har det börjat projektera stora vindkraftparker i det öde skoglandskapet. Även om vindenergin inte kommer att kunna ersätta vattenkraft och kärnkraft så erbjuder den ett bra komplement. Det är därför mycket positivt att man nu hittat lösningar som möjliggör utbyggnad av vindkraft utan att stora naturvärden går förlorade. DN skriver idag om en vindkraftsatsning i Piteås ödeskogar. Den satsningen är ett bra exempel på ovanstående resonemang.

_________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Läs även andra bloggares åsikter om

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bra åsikter genrellt, men det verkar brista i resonemanget. Du är emot vindkraft eftersom det påverkat "naturvärd miljö" negativt (vad nu naturvärd miljö är för något?). Du fortsätter med "Det är därför mycket positivt att man nu hittat lösningar som möjliggör utbyggnad av vindkraft utan att stora naturvärden går förlorade".

Ditt resonemang blir alltså att om du inte ser vindkraftverken så orsaker de ingen skada på naturen. Som om att du bestämt dig för att trädet som faller i skogen inte låter om ingen är där för att höra det! Jag ser många brister i ett sådant tänk!

Jag säger inget om hur och vida utbyggnaden är bra eller inte eller hur den påverkar naturvärden, det får en opartisk undersökning visa (sådana sker aldrig, utan det är exploatören själv som ska undersöka eventuella risker för miljön). Men generellt är det just det som är problemmet med vindkraft, att man exploaterar ytor som hitintills varit orörda eller iallafall till stor del orörda. Sådana ödemarker/vildmarker har ofta mycket höga naturvärden. Naturvärden som ofta är hotade och bör skyddas!

Staffan sa...

En av de stora fördelarna men vindkraft är att det är så lätt att återställa miljön när man inte vill ha det längre. Det enda som finns kvar när man monterat ner det är ett tämligen litet betongfundament.

Anonym sa...

...och ett vägnät!