lördag 10 november 2007

Tillbaka från Karlberg

Gårdagens konferens på Karlberg med Svenska Atlantkommittén var mycket givande. Visserligen var innehöll anförandena från de officiella representanterna från de olika länder inga friare tankar, men i den efterföljande debatten fick jag ett delvis nytt perspektiv. Här lyftes bland annat fram betydelsen av Frankrikes ändrade attityd till Nato och vilka konsekvenser detta får för Sverige och Finland. Så länge Frankrike har stått utanför Natos militära samarbete (1966 under Charles de Gaulle) har det varit enklare för andra EU-stater att inte avstå från att vara medlem i Nato. Ett franskt återinträde i Nato kommer att förändra situationen.

Andra bloggar om:

1 kommentar:

Gun Svensson sa...

Jag vill att du övertygar mig om det goda med att Sverige lämnar sin alliansfrihet för att ingå i Nato.