måndag 12 november 2007

Matpriserna och räntan

DN skriver idag om de ökande matpriserna. Under flera år har priset på mat utvecklats mycket svagt. Därigenom har matpriserna bidragit till att hålla tillbaka inflationen. Nu verkar det som om stigande världsmarknadspriser kommer att slå igenom även i den svenska prissättningen. Detta är ytterligare en faktor som riksbanken har att beakta. En av grundpelarna i den svenska ekonomin är den oberoende riksbanken. Den har till uppgift att genom penningpolitiken upprätthålla ett fast penningvärde. Genom att reglera räntan så styr riksbanken den långsiktiga inflationen. Är då detta en lätt uppgift? Enligt min uppfattning så är det en uppgift som kräver en blandning av vetenskap och konst. Antalet parametrar såväl hårda (statistik etc) som mjuka (människors förväntningar och reaktioner) är enormt. Förutom vädret så är räntesättningen den frågan som flest medborgare har synpunkter på. Det är bra att denna svåra uppgift sköts av en myndighet som genom lagstiftningen är oberoende från regering och riksdag. Att som LO förespråka en hårdare politisk styrning av riksbanken vore att riskera prisstabiliteten och därigenom den trygga finanspolitiken.

På torsdag genomför finansutskottet en offentlig utfrågning av riksbankschefen. Vi får se om han då även kommenterar de stigande matpriserna.

Inga kommentarer: