lördag 24 november 2007

Sluta sopa problemen under mattan

Jag vet, det heter inte förtidspensionering. Men problem försvinner inte för att man ger det ett nytt namn. En av de största utmaningarna vi står inför i det svenska samhället är att bryta trenden med att vi ”försäkrar ut” allt fler från arbetsmarknaden. På sätt och vis har vi i Sverige byggt upp ett system där vi köper oss fria från den arbetskraft som inte kan prestera 100 %. Resultatet har blivit att en sjunkande andel av befolkningen får jobba hårdare och hårdare. I längden håller inte detta synsätt. Därför måste trenden brytas och framförallt måste antalet unga som förtidspensioneras (jag fortsätter att kalla det så) radikalt minskas. Lotta Gröning beskriver i sin krönika i Aftonbladet mycket väl det politiska misslyckandet. Regeringen genomför nu ett antal reformer. Nyfriskjobb och halvtaktsjobb ger långtidssjuka och förtidspensionärer en ny chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Likaså har man förslag på väg där man kommer att sätta fokus på arbetsförmågan istället för arbetsoförmågan. Det här är för hela välfärdssamhällets framtid viktiga reformer. I torsdags beskrev tidningen Dagen ett mycket olyckligt moment 22 förhållande som uppstått på arbetsplatsen Refugen. Ärendet tas också upp av på SvD.se. Det aktuella fallet visar att mycket arbete finns kvar att göra när det gäller lagstiftning och regeltillämpning. Problem måste lösas inte döljas.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: