fredag 9 november 2007

Kan kriget mot terrorismen vinnas?

Per Ahlin gjorde mig på dagens ledarsida i DN uppmärksam på en intressant artikel i Foregin Affairs. Det är Philip H. Gordon som drar upp förutsättningarna för att kriget mot terrorismen ska kunna sluta i en seger. Bland många faktorer lyfter Gordon upp västvärldens oljeberoende. Jag instämmer helt i detta.

Idag är det en väldig fokusering på klimatfrågan och med anledning av det så försöker vi i västvärlden minska vårt oljeberoende. Tyvärr kommer klimatfrågan inte att avgöras av om vi i västvärlden lyckas överge oljan. Klimatfrågan är global och med den ökade förbrukningen av fossila bränslen som sker i Kina och Indien så kommer västvärldens åtgärder endast att ha en marginell betydelse. Om vi verkligen värnar om klimatet så vore det bättre att fokusera forskningen på nya energikällor, framförallt sådana som bygger på solen respektive vågenergi.

Men det finns ett annat mycket viktigt skäl för västvärlden att göra sig av med sitt oljeberoende. Dagens stora oljereserver finns i huvudsak i Mellanöstern, Ryssland och Latinamerika. I många fall är det i stater som tack vare sina stora oljetillgångar inte har reformerats i en demokratisk riktning. Bristen på demokrati är i sig en grogrund för fundamentalism och militärism. Genom att västvärlden gör sig oberoende av olja så kommer dessa oljeproducerande staters möjligheter minska.

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: