torsdag 22 november 2007

Al Capone fälldes för skattebrott

Aftonbladets Ingvar Persson lämnar i sin ledarkrönika välförtjänt beröm till justitieminister Beatrice Ask. Det är hennes initiativ att samla ett antal myndighetschefer till samarbete i kampen mot den organiserade brottsligheten. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att även ta in myndigheterna som arbetar med ekonomisk brottslighet i samarbetet. Det var trots allt genom att fälla honom för skattebrott som man slutligen lyckades sätta Al Capone bakom lås och bom.

Inga kommentarer: