måndag 5 november 2007

Adam Smith i försvarsdebatten!

De dagar finansutskottet sammanträder brukar jag ha på mig någon av mina Adam Smith slipsar. Jag tycker faktiskt att hans mer än 200 år gamla idéer kan tjäna som vägledning även idag. Därför var det extra roligt att läsa professor Panu Poutvaaras Brännpunktartikel i dagens SvD. Han sammanför alla mina politiska specialområden i en enda artikel och dessutom hänvisar han till Adam Smith. Den svenska försvarspolitiken har kommit till vägs ände och nu krävs det politiska krafttag för att få den på rätt väg igen. Ett antal gamla ”sanningar” måste omvärderas. Det duger inte att bara skrapa på ytan. Jag tänker då främst på personalförsörjningssystemet (såväl avseende soldater som befäl), den militära allianslösheten och materielförsörjningen. Nu tillsätts en utredning av pliktsystemet och det talas om att en särskild grupp ska granska materielförsörjningen. Risken med detta arbetssätt är att frågorna utreds var och en för sig.

I en annan Brännpunktsartikel i dagens SvD sågar generalmajor Sverker Göranson och konteramiral Jörgen Ericsson den folkpartistiske försvarsutskottsledamoten Allan Widman med fotknölarna. Det är ovanligt att ledande befattningshavare i Försvarsmakten så tydligt markerar mot företrädare för riksdag och regering. Bland annat skriver de båda officerarna ”Innan man fattar beslut om grundorganisation bör ansvariga politiker besvara några basala frågor.” Dessa basala frågor hänger starkt samman med de gamla ”sanningarna”.

Göranson och Ericsson slår också ett slag för Försvarsmaktens perspektivstudie som levereras i december. Det ska bli spännande att läsa den som representant för mottagarna. Jag har under ett antal år arbetat i Försvarsmakten och då i arbetet med perspektivstudier. Om du följer de här länkarna så kan du läsa om hur vi tänkte då, länk1 länk2.

Inga kommentarer: