torsdag 22 november 2007

Öppen utfrågning om finansiell oro

Förmiddagen bestod av tre olika möten inom ramen för finansutskottet. Det viktigaste var den öppna utfrågningen om den finansiella oron. Som vanligt är det lättare att uttala sig om läget än att sia om framtiden. Utfrågningen kommenteras redan på Dagens Industris, Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets hemsidor. Min egen slutsats av föredragningarna är att läget fortfarande är osäkert men att det svenska finansiella systemet denna gång var ovanligt väl rustat för att möta en sådan här ”kris”. En lärdom är dock att vi måste ha lagstiftning rörande statligt stöd till finansföretag på plats innan en allvarlig kris inträffar. Arbetet med ny lagstiftning pågår på finansdepartementet. Det finns anledning att hålla ögonen på det arbetet.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: