söndag 11 november 2007

Risk och chans i företagandet

Socialdemokraterna annonserar nu att man vill skapa ett skyddsnät för företagare. Det är en idé som redan värderats i alliansen. En viktig invändning som kommit fram är att företagande närmast per definition ska innehålla risktagande. Om risken och chansen lyfts bort ur företagandet försvinner de momenten som skapar utvecklingen och tillväxten. För att få ett gott entreprenörsklimat krävs troligen att vi dels förenklar regelverken men också att vi premierar eller i alla fall inte bestraffar den som tar risker och lyckas. PJ Anders Linder är inne på samma linje i ett inlägg på ledarredaktionens blogg. På tisdag så träffar alliansens ledamöter och ersättare i näringsutskottet statssekreterare Jöran Hägglund. Det är han som håller i departementets arbete med regelförenklingar. Det ska bli spännande att få en lägesredovisning från departementet. Arbetet med regelförenkling finns med på min topplista över ärenden jag driver och bevakar i riksdagen.

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: