måndag 26 november 2007

Värnpliktsutredningen

Flera tidningar och bloggar skriver om den kommande pliktutredningen. Jag anser att frågan om soldatutbildningssystemet är central för försvarsutformningen. Vägvalet i denna fråga avgör vilken försvarsmakt vi får. Oviljan att reformera personalförsörjningssystemet har varit avgörande för tillkortakommandena med försvarets reformering. Viljan att skapa ett insatt insatsförsvar har varit tydlig men oviljan att ställa om ”produktionsapparaten” har gjort att det som producerats fortfarande varit anpassat för nationellt försvar med stöd av beredskapslagar. Förslag till ny utformning har funnits men malts ned såväl internt inom Försvarsmakten som politiskt. Redan sommaren 2004 presenterade ÖB i sin bok ”Vägen Framåt” en idé till en soldatförsörjning (sid 42-47), tyvärr blev resultatet av försvarsbeslutet något mycket mindre radikalt.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: