onsdag 7 november 2007

Mänsklighetens nya utmaningar

Trots att utvecklingen går framåt så är vissa av mänsklighetens frågor i stort sett desamma. För tillfället står klimatfrågan i fokus. Det verkar som om beslutsfattare och forskare är indelade i två olika grupper som driver två helt olika linjer. Den ena skolan säger att vi måste minska vår konsumtion av energi och ändra vårt sätt att leva. Genom att ransonera koldioxidutsläppen så kan vi minska uppvärmningstakten. Troligen leder inte detta till att vi långsiktigt kan bevara dagens livsbetingelser på jorden men ”undergången” kan fördröjas. Den andra skolan som jag tillhör tror på mänsklighetens fantastiska förmåga att finna nya lösningar. Har vi kunnat skicka en människa till månen så borde vi också kunna finna nya sätt att producera energi. När befolkningen ökade och tillgången på vilt minskade så löste mänskligheten inte problemet genom att långsamt tyna bort. Istället utvecklade man förmågan att odla mat, man började med jordbruk. När bilarna på 70-talet förstörde miljön och riskerade att allvarligt skada oss människor löste man inte problemet genom att förbjuda bilar utan man tog fram blyfri bensin och katalysatorrenade motorer. Lösningen på klimatproblemet kommer inte att kunna lösas genom att vi förbrukar de fossila bränslena i lite långsammare takt, lösningen ligger snarare i att vi hittar nya bättre energikällor. Därför är det också viktigt att vi bedriver en politik som stödjer detta. En politik som genom ekonomiska styrmedel stödjer utvecklingen av ny klimatvänlig teknik är att föredra framför subventioner av ransonering. En av regeringens populäraste miljöreformer är miljöbilspremien. Trots att den är populär så är den ett mycket dåligt styrmedel, istället för att befrämja utvecklingen av nya bränslen så stödjer den delvis ransoneringstanken. Ett bättre styrmedel vore att beskatta det som vi vill ha bort, koldioxiden.

På DN:s ledarsida förordar Niklas Ekdal ökade resurser till forskning. Jag kan hålla med honom om det, men jag tror inte att detta nödvändigtvis behöver innebära att staten ska satsa mer pengar. Om vi nyttjar de ekonomiska styrmedlen rätt så kommer det finnas en ekonomisk logik för det privata näringslivet att ta fram ny teknik.

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: