måndag 19 november 2007

En kommande pliktutredning måste sätta försvarets behov främst

SvD:s Brännpunkt fortsätter generaldirektören för pliktverket Björn Körlof sin kamp om namnet på etiketterna. Efter att tidigare ha förlorat kampen om den allmänna värnplikten verkar han nu slåss för en frivillig värnplikt. Är det inte något orimligt i just denna kombination? Vad försvaret behöver är ett personalförsörjningssystem som sätter behoven främst. Att vara soldat är inget vanligt jobb därför behöver försvaret en speciell lagstiftning runt sin personalförsörjning. Jag kan tänka mig att man behåller mönstringsplikten men att eventuell efterföljande utbildning och insats görs i form av anställning. Försvaret måste också använda sina utbildade soldater effektivare, därför behövs en utveckling av dagens anställningsformer och beredskapskontrakt. Jag hoppas att den kommande pliktutredningen sätter behoven i fokus och inte ägnar sin kraft till att hitta politikerstyrda kompromisser.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

1 kommentar:

FelixH sa...

Visst föreligger det en behov av en grundlig genomgång av värnpliktsfrågan. Det är oerhört känsligt att röra i den grytan. De flesta bedömmare gör ju gällande att när man sagt upp värnplikten så är det näst intill omöjligt att ta tillbaka den. Det torde i såfall kräva krig eller annan hemskhet. Kan värnplikten vara frivillig? Bara namnet innehåller ju ett ord som talar om en skyldighet, dvs. "plikt". Plikten att värna landet. Kan skyldigheten vara frivillig? Ja, kanske, men är det lite "bibliskt" över det hela. Tolkningsföreträde för den enskilde som skall plikta.