fredag 30 november 2007

Mer om vindkraft

Igår uttryckte jag mitt stöd för vindkraftverk i skogsmark. Ett motiv som jag inte fick med var effekterna för skogsbruket. Byggandet av vindkraftverk i våra stora skogar kommer att medföra behov av att dra fram vägar. Dessa vägar kommer också att kunna nyttjas av skogsbruket. Det blir därigenom en investering med dubbel avkastning. Vindkraftparker i skogen kommer inte att hindra skogsbruket istället får marken ytterligare ett användningsområde. På dagens DN debatt skriver två företrädare för Energimyndigheten om vindkraft. Jag kan hålla med om mycket av det de framför. Dock är jag direkt emot subventionering av en utbyggnad av vindkraften. Historien visar oss att de projekt som inte är ekonomiskt bärkraftiga på egna meriter inte heller är framtidens lösningar. Däremot är de uppgörelser om vindkraftutbyggnad som gjorts mellan kraftindustrin och skogsbolagen mycket positiva. Genom ett samarbete har man hittat en lösning med två vinnare.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

6 kommentarer:

Anonym sa...

I det fall du är direkt emot subventioner av vindkraft[utbyggnad] så är den enda konsekvensen, att dessa helt enkelt varken drivs eller byggs ut. Att producera dyr energi är ingen konst o vindkraft - på det sätt temat diskuteras - är extremt dyr. Gör som våra kloka grannar i Finland: bygg ut kärnkraften!

Göran Pettersson sa...

Jag delar din uppfattning om kärnkraften. Jag hoppas att vi under nästa mandatperiod lyckas åstadkomma en bred energiuppgörelse som innefattar en utbyggnad av kärnkraften. Men även om detta lyckas kommer det krävas komplement, vi ska inte ha alla ägg i samma korg. Energipriserna torde fortsätta att öka i takt med att de fossila bränslena beläggs med olika typer av klimatavgifter. Det kommer då vara möjligt att producera även vindkraft på marknadsmässiga grunder. Framförallt torde detta vara möjligt om man väljer att göra investeringar som både gynnar kraftproducenten och skogsbruket.

Anonym sa...

Lite fascinerad blir jag nog, även om jag vet att vi lever i något som kommer närmast 1300 talets inkvisitions och den kollektiva intelligensen sjunkit till samma år.
När det gäller, just vindkraft så ska det satsas på upprätta snurror, som om forskar rön inte är intressanta ( precis som när det gäller klimatet ).
d.v.s
Det finns effektivare vindkraftteknik
Men vad gör det.. Vi konsumenter betalar så gärna, våra miljöavlater eller hur.
Man blir bara lite trött
//Leif

Anonym sa...

Just det Göran - som komplement och då i form av 'små' verk för 'hemmabruk' [som företrädesvis kan kompletteras]. För en basal [o säker] energiförsörjning [till bl.a.] den 'tunga' industrin + övriga primära samhälleliga basfunktioners fungerande finns inga andra alternativ [ännu].
Ingen kan välan heller förundras över att en fd statssekreterare hos Olof Johansson ska argumentera/agera med ett uns av sunt förnuft. Ergo: lägg ner Energimyndigheten!
Mvh/T
PS: om man bär på grundtanken att "energipriser torde fortsätta att öka..", så är skygglapparna redan på och då blir det så oxo... Och vem betalar...? /DS

Göran Ronsten sa...

Tysk vindkraft passerar svensk kärnkraft ca 2015. Sverige är större, har en bättre vindresurs jämfört med Tyskland och har en befolkningstäthet som är en tiondel av Tysklands. Vad väntar vi på?

Anonym sa...

Klokt !!! tycker inte heller om subventioner.....

såg en sida med mycket om vindkraft...

http://vindkraft.page.tl