fredag 16 november 2007

På regeljakt i Norrtälje!

Göran Pettersson har under hösten arbetat med att samla in förslag på de "krångligaste och irrelevantaste" reglerna som företagare stöter på i sitt företagande. Eftersom han kommer från Norrtälje har det blivit naturligt att höra sig för i just den trakten angående vilka förbättringar
och förändringar som efterlyses bland lokala företagare. Detta kan man se som en liten del i det stora arbetet regeringen för gällande regelförenkling.
På torsdagskvällen hade Norrtälje kommun tillsammans med Roslagens Sparbank, Nordea
och Handelsbanken anordnat en företagarträff för traktens företagare. Detta var ett ypperligt tillfälle att ta in nya synpunkter och förslag från människor som dagligen brottas med regelverk som tar tid och pengar från kärnverksamheten. Många samtal hölls med företagare från trakten som hade synpunkter på dagens regelsystem.

Även många visitkort utbyttes och Göran kommer att återkomma med en uppföljning i hur arbetet går.
På bilden ser ni Dan Löfgren (Näringslivschef i Norrtälje) och Göran Pettersson

Inga kommentarer: