lördag 3 november 2007

Lotta Gröning har nästan 1000 gånger fel!

I sin bloggkrönika i Aftonbladet skriver Lotta Gröning om Mats Odells otacksamma uppdrag att sälja statliga bolag. Det är en erkänt pedagogiskt svår uppgift att genomföra en förändring. Trots att beslutet att minska det statliga ägandet vilar på stadig grund när det gäller logiken är det svårt att få beslutet populärt. Nationalekonomerna är i stort sett samlat av uppfattningen att den svenska ekonomin kommer att utvecklas bättre om staten minskar sitt direkta ägande i näringslivet. Men trots detta är det enklare att driva opinionsbildning mot försäljningen. Det förhöll sig på ett liknande sätt för drygt femtion år sedan när det gällde att övergå till högertrafik.

Lotta Gröning tycker vidare att priset för kronjuvelerna är för lågt. Hon anger att priset förväntas bli 220 miljoner. Här ligger Lotta Gröning totalt fel i sin bedömning. Försiktigt räknat så bedöms de nu föreslagna försäljningarna att ge 150 miljarder.

2 kommentarer:

Björn sa...

Nationalekonomer brukar vara människor som tror att varje aspekt av livet kan förklaras i ekonomiska termer. Därför är deras åsikter värda exakt noll kronor, de har helt enkelt ingen kontakt med verkligheten. Förklara gärna logiken för mig, jag skulle vilja veta hur den svenska ekonomin ska utvecklas bättre när vinstgenererande företag säljs ut (till utlandet i många fall vad det verkar). Men jag är inte ekonom, så jag förstår väl inte det fina i kråksången.

Anonym sa...

Minns att Carl Cederschöld, anlitare av svartbetald städhjälp enligt egen utsago, sålde stockholmarnas Birka Energi till finska Fortum och se där vilka framtida välbehövliga inkomster som gick över från huvudstaden till andra sidan Östersjön.

Vilka idioter menar på fullt allvar att detta är bra för Sverige? Att sälja ut fina svenska företag.

Detta är århundradets misstag, klart större misstag än det Jonas Birgersson åsyftade vid millenieskiftet och idiotförklarade satsningen på digital-tv.

Vad kommer då för intäktskällor att finnas kvar? Skattehöjningar? En försäljning ger ju enbart engångsintäkter, medan de förmodade utländska kapitalstarka ägarna kommer att montera ned den svenska välfärden bit för bit, aktie för aktie.

Vill vi verkligen ha det så?