onsdag 31 oktober 2007

Nästan alla får ha synpunkter

I går meddelade riksbanken att man höjer reporäntan till 4,00 %. Det var ett väntat beslut. Beslutet har kommenterats av snart sagt varje media och finansaktör. Åsikterna om riksbankens tidigare agerande och långsiktiga bedömningar går dock isär. På DN:s ledarsida kritiserar Peter Wolodarski att riksbanken inte tidigare hotat med räntevapnet om löneavtalen blev för höga. På Aftonbladet ledarsida är man kritisk till Riksbankens räntehöjning och förespråkar mer av lågräntepolitik.

En viktig person har dock inte kommenterat beslutet, finansminister Anders Borg. Det är helt enligt skolboken. Vi har sedan drygt tio år en oberoende riksbank och då ska regeringen och dess finansminister hålla fingrarna borta! Däremot ska penningpolitiken följas. Den uppgiften ligger på riksdagen och dess finansutskott. Av den anledningen genomför finansutskottet den 15 november en offentlig utfrågning av riksbankschefen, då får jag anledning att återkomma i frågan.

Inga kommentarer: