tisdag 30 oktober 2007

Försvarsmaktens högst prioriterade uppgift

Under närmare två år har har Försvarsmaktens högst prioriterade uppgift varit att få Nordic Battlegroup (NBG) insatsberedd. Nu hissar chefen för produktionsledningen Jan Salestrand varningsflagg. Han skriver i en Brännpunktartikel i dagens SvD: "Skulle NBG ha några operativa eller taktiska avgörande begränsningar redovisar vi det när förbandet formellt anmäls till EU i november-december."

Det verkar ju väldigt enkelt. Om Sverige inte klarar av att lösa sina åtaganden så bifogar vi endast en Brasklapp så är problemen ur världen. Enligt min uppfattning är detta att ta för lätt på saken. Såväl Sveriges som Försvarsmaktens anseende står på spel. Om vi inte kan lösa det vi åtagit oss så skadas förtroendet för vår vilja och förmåga.

Arbetet med att sätta upp NBG har varit mycket lärorikt. Tyvärr har det visat sig att Försvarsmakten haft svårt att ställa om från rutinmässig produktionsplanering. Trots att NBG var den enskilt högst prioriterade uppgiften så verkar det som om "annat" kommit i vägen. Jag tror att Salestrand har helt rätt när han konstaterar: "Vi har fått många viktiga erfarenheter, samtidigt som vi ärligt måste medge att det finns brister inom våra processer som vi har anledning att förbättra oss i."
Jag hoppas att slutsatsen blir att insatsförbanden och operativ effekt ska sättas främst emedan introvert processarbete tonas ned.

Inga kommentarer: