söndag 28 oktober 2007

Hemkommen från partistämman

Så var man åter i Lohärad efter fyra dagar på partistämman i Gävle. Det var min första partistämma och det blev ett antal nya intryck och kontakter. Bland annat lyckades jag engagera ett antal personer som gäster till kommande radioinspelningar. Sofia Arkelsten har redan hunnit omnämna detta på sin blogg.

Fredrik Reinfeldt höll ett mycket inspererande avslutningstal. Talet tog sin utgångspunkt i människan och var djupare än vad som varit brukligt. Det känns mycket bra, jag tycker det är bra om vår politik blir mer övertygelsebaserad.

Inga kommentarer: