tisdag 23 oktober 2007

Både rätt och fel av Alf Svensson

På dagens DN Debatt skriver Alf Svensson om försvaret. Rätt tycker jag att han har då han efterlyser en uppdaterad säkerhetspolitisk analys och en långsiktig säkerhetspolitik. Däremot tycker jag att Alf Svensson är föga statsmannalik då han genom sitt okritiska stöd för försvarsindustrin förminskar försvarsfrågan till regional- och näringspolitik. En av förklaringarna till försvarets relativt låga produktivitet är att riksdag och regering använt försvarsanslaget till just regional- och näringspolitik.

Inga kommentarer: