onsdag 24 oktober 2007

Låter lovande Wykman!

I dag skriver MUF:s ordförande Niklas Wykman på DN Debatt om sina idéer för förbundet. Jag har själv inte varit med i något ungdomsförbund och emellanåt har jag varit rätt kritisk till företeelsen att man börjar arbeta partipolitiskt redan som barn. Jag är av uppfattningen att det är bra om våra beslutsfattare har erfarenhet från arbetslivet utanför politiken. Det är i dag alltför många beslutsfattare som aldrig haft ett ickepolitiskt arbete. Därför tycker jag det är bra när Wykman så tydligt deklarerar att MUF inte ska vara en organisation vars syfte är att producera yrkespolitiker. Vidare tycker jag att det är mycket bra att han vill att MUF ska lyfta fram ungdomsfrågorna snarare än att vara en organisation för "lillgamla" som tuggar ideologiska teser. Wykman vänder sig mot att MUF skulle vara en ideologisk vakthund, här tror jag att han överdriver problemen. Jag tror nämligen att man kan vara en ideologisk vakthund och lyfta fram reella ungdomsproblem samtidigt, det viktiga är vad som är mål respektive medel. Enligt min uppfattning så ska lösandet av problemen vara målet och ideologin medlet. Nu har det ibland varit tvärtom.

Inga kommentarer: