torsdag 25 oktober 2007

Besök från Serbien

Igår hade vi besök i riksdagen av en delegation från Serbien. Det var deras finansutskott som besökte Sverige för att studera vår budgetprocess men framförallt vårt system för revision inom statens verksamheter. När man bygger upp en demokrati är det väldigt viktigt att man skapar starka oberoende kontrollfunktioner.
Vid lunchen framförde min bordsgranne en mycket tänkvärd reflektion. Han hade varit i Sverige och träffat med honom jämngamla (läs unga) svenska politiker. Det som slagit honom var att de svenska politikerna hela tiden förde upp frågorna på ett globalt plan emedan han fostrad av den serbiska politiska diskussionen hela tiden förde ner frågorna till ett nationellt/serbiskt perspektiv. Det finns troligen ett antal rationella skäl till att de förhöll sig på detta sätt och det är intressant att fundera över varför vi förhåller oss till frågor på olika sätt.

Inga kommentarer: