söndag 25 november 2007

Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt, vem kommer väljarna att välja?

Mona Sahlin levererar en ordentlig urladdning på dagens DN Debatt. I ovanligt kraftiga ordalag så anklagar hon regeringen för svek och mörkläggning. Kritiken är mycket egendomlig. Mona Sahlin må ogilla regeringens politik, det är en av oppositionens huvuduppgifter att just opponera, men att säga att regeringen genomför en annan politik än den man gick till val på stämmer dåligt. Den politik som nu genomförs är den som Alliansen redovisade i sitt valmanifest. Likaså är det fel att påstå att regeringen säger en sak och genomför en annan. Kampen för full sysselsättning är inte en kamp för högre bidrag och fler arbetsmarknadsprogram som kan lura arbetslöshetsstatistiken. Nej full sysselsättning kan bara åstadkommas genom att ekonomins funktionssätt förbättras. En viktig del i detta arbete är att det måste bli lönsammare att arbeta än att låta bli. Mona Sahlin framför också i sin debattartikel direkt kritik mot Fredrik Reinfeldts ledarskap och hon anför att förtroendet för honom sjunker. Här tror jag Mona Sahlin ägnar sig åt verklighetsflykt. När vi kommer till valrörelsen 2010 så kommer en sak bli väldigt tydlig för väljarna. De kommer att få välja mellan två möjliga regeringschefer, Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. Om inte förr så kommer det då att bli en kraftig ström av väljare direkt från socialdemokraterna till moderaterna.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: