tisdag 13 november 2007

Åter i uniform

Igår var det första gången på ett drygt år som jag drog på mig uniformen. Det finns ingen anledning till oro, det är inte höjd beredskap. Anledningen till klädbytet var firandet av Kungliga krigsvetenskapsakademiens högtidsdag. Det formella årsmötet avhölls i Börshuset och högtidsdagen avslutades med middag på Karlberg. Akademiens styresman Bo Huldt höll ett par mycket uppskattade tal där han satte in Sveriges säkerhetspolitiska läge i ett historiskt sammanhang. När talet blir publicerat i "Gula tidskriften" ska jag se till att det blir läst av de moderater i riksdagen som arbetar med säkerhetspolitiska frågor.

Det blir mycket spännande att följa akademiens fortsatta arbete med det så kallade småstatsprojektet. Jag hoppas att jag kommer att ha möjlighet att delta aktivt i arbetet.

Inga kommentarer: