torsdag 15 november 2007

Riksbankschefen i riksdagen och i media

Idag genomförde finansutskottet en offentlig utfrågning av riksbankschefen. Dessa utfrågningar hålls två gånger om året och för min del var detta den tredje utfrågningen. Det blev en bra utfrågning som lyfte fram ett antal utmaningar för riksbanken och penningpolitiken. Man kan se hela utfrågningen via webb-TV på riksdagens hemsida. När man läser rapporteringen i Dagens Industri undrar man om vi verkligen var med på samma möte. DI har satt rubriken "Ingves fick på pälsen". I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet finns TT:s beskrivning av samma möte och deras uppfattning stämmer bättre med min.

Inga kommentarer: