söndag 20 april 2008

Vad händer när Sahlin kväser skåningarna?

Socialdemokraterna har så här långt haft en opinionsmässigt framgångsrik tid i opposition. Genom att Alliansregeringen satsat på att genomföra nödvändiga förändringar så har oppositionspolitiken kunnat inriktas på kritik just mot förändringen. Det är allmänt känt att det är lättare att bilda opinion mot än för en förändring. Men ju närmare vi kommer valet desto mer kommer kraven på oppositionen att höjas. Nu verkar det dessutom som om Mona Sahlins ledarskap kommer att testas redan innan dess. Socialdemokraternas partidistrikt i Skåne utmanar nu den socialdemokratiska europapolitiken. Mona Sahlin har här fått sin egen opposition. Valet till EU-parlamentet nästa år kan snabbt komma att utveckla sig till ett socialdemokratiskt inbördeskrig. Sören Wibe har redan lämnat det socialdemokratiska partiet och frågan är vilka fler som går samma väg om/när Mona Sahlin kväser den skånska revolten. För inte är det väl så att Mona Sahlin är beredd att förena det socialdemokratiska partiet genom att spela högt med Sveriges europapolitik?
SvD
Uppdatering:
SKOP har gjort en undersökning om Sahlins och Reinfeldts skicklighet och trevlighet. Sahlin leder i kategorin trevlighet. Vi får se hur hennes "trevlighetsindex" kommer att påverkas när hon tar tag i de interna stridigheterna.
SvD DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

2 kommentarer:

ProfessorPelotard sa...

En intressant analys, men den sträcker sig ju bara halvvägs. Vad tror du händer om Sahlin, som du så elegant uttrycker det, förenar det socialdemokratiska partiet genom att spela högt med Sveriges europapolitik?

Kommer partierna i alliansen då föra upp EU som en av valrörelsens viktigaste frågor? * I så fall en mycket modig och annorlunda strategi. Dessutom en premiär, eftersom riksdagspartierna ända sedan 1994 gjort allt för att undvika att prata om EU i valrörelserna. Sannolikt har det varit helt riktigt sett ur partiernas snäva egenintresse. Att ändra på den taktiken skulle nog komma att räknas som svensk politiks motsvarighet till Fords lansering av Edsel.

Nej, det är knappast troligt att någon partisekreterare och valstrateg skulle gå med på ett sådan strategi. Så hur kommer då Alliansen att reagera om Sahlin av skåningar, dalmasar och andra upprorsmän med skri och skrän tvingas driva en EU-skeptisk politik? Det är nog en fråga Du bör fundera över.

* Jag menar naturligtvis riksdagsvalet. Låt oss dra en barmhärtighetens slöja över valet till leksaksparlamentet i Bryssel.

Göran Pettersson sa...

Jag har inget svar på din spännande men hypotetiska fråga. Jag tror dock att väljarlogiken är rätt komplicerad. EU-kritiska väljare proteströstar gärna i EU-valet men när det gäller riksdagsvalet så är det andra frågor som avgör. Om Mona Sahlin väljer ett EU-skeptiskt spår tror jag att många väljare skulle uppfatta det som ren populism och vända henne ryggen.