söndag 20 april 2008

Ytterligare kritik mot etanol som fordonsbränsle

Tidigare idag skrev jag ett längre inlägg om min tveksamhet till den politiskt styrda subventioneringen av etanolbilar. I en artikel i SvD lyfts ytterligare argument emot etanolbilarna fram. Det blir något absurt att Stockholms stad premierar etanolbilar för att de bidrar till att rädda världen, däremot ökar utsläppen av cancerframkallande ämnen i staden. Inom miljöpolitiken gäller det att låta fakta styra över känslorna. Det får inte vara så att man i kampen för klimatet skadar den lokala miljön. Sverige svarar för cirka 0,2 % av världens koldioxidutsläpp. Våra insatser har därför endast betydelse om de kan bidra med tekniköverföring till andra länder. En isolerad svensk reducering av utsläppen saknar betydelse för klimatet.
DN Aftonbladet

5 kommentarer:

Anonym sa...

Eftersom etanolbilar drar betydligt mer bränsle än bilar med diesel eller bensindrift blir även koldioxidutsläppen större. Det tar många år innan den etanolen är förnyad, vilket egentligen inte spelar någon roll, men det vore bra om dom som tror koldioxid styr klimatet i så fall försöker stoppa etanolen, inte uppmuntra galenskaperna.

/L

Mary X Jensen sa...

Det som retar mig själv mest är att vi går på allting...

Min egen miljöinsats är att avstå från papperstidningar och sätta en lapp med "Ej reklam" på brevlådan

Peter Trixe sa...

Till att börja med, så står det i artikeln att "Det här är ämnen som inte är lagreglerade och inte heller kommer att bli det." Man kan då fråga sig varför ämnena inte är lagreglerade eller inte ens är tänkta att regleras i lag. En anledning kan vara att det inte går att härleda ämnena till ökad risk att råka ut för cancer.

För det andra vet förhoppningsvis de allra flesta som köper en bil som drivs med E85 att motorvärmaren ska användas vintertid just för att minska utsläppen vid kallstart. Dessa motorvärmare är standardutrustning på samtliga E85-bilar.

För det tredje bör du kanske även ta i beaktande vilken miljöpåverkan de fossila bränslena har totalt sett jämfört med etanol. En oljetanker som går på grund, till exempel. Eller hur många människor som dött i samband med framtagning och transport av råolja, bensin, diesel, naturgas etc.

Jag påstår inte att etanol och E85 skulle vara helt ofarligt, men jämfört med de fossila bränslena är det definitivt ett rejält kliv åt rätt håll.

Göran Pettersson sa...

Hej Peter!
Tack för dina kommentarer. Givetvis ska vi drastiskt minska vårt användande av fossila bränslen. Det är viktigt av såväl klimat som säkerhets skäl. Däremot tror jag inte att det är bra att vi oreflekterat driver på mot en övergång till etanol. Det riskerar att bli ett "rejält kliv" rakt in i en återvändsgränd.

Peter Trixe sa...

Nej, "oreflekterat" ska man definitivt inte ta några kliv åt något håll. Det är bra att det förs en debatt om framtidens drivmedel. Tyvärr blir det oftast mest en slags skrämselpropaganda som inte gynnar någon alls. Debatten borde m a o vara lite mer nyanserad.

Med SvD:s artikel kan man ju även fråga sig varför man inte alls kommenterade hela den undersökning som Vägverket gjort och t ex det faktum att utsläppen av de så kallade "cancerogena" ämnena är rejält mycket mindre jämfört med bensindrivna bilar så fort temperaturen stiger uppåt från -7 grader.

De som äger en E85-bil känner även till att bilen är extremt trögstartad vid kalla temperaturer ifall man inte pluggat i den motorvärmare som är standard i dem. Med en varm motor är dessutom utsläppen mindre jämfört med bensindrivna bilar. Och - då är även frågan hur många bensindrivna bilar som kallstartas utan hjälp av en motorvärmare...?