måndag 21 april 2008

Målkonflikt i Svenska Spel

Hela idén med offentligt ägda bolag är knepig. Aktiebolagsformen är anpassad efter kommersiellt drivna bolag. När staten vill uppnå andra syften med sitt ägande än maximal totalavkastning så blir det målkonflikter. En sådan utspelas nu i Svenska Spel. Efter att bolaget fått en ny ordförande, Margareta Winberg, fann VD för gott att lämna in. Jag är personligen tveksam till att staten behöver ett eget spelbolag nu när spelandet inte längre känner av nationsgränserna. Det bästa hade väl då varit att sätta upp Svenska Spel på försäljningslistan. Den nu inledda utvecklingen torde väl leda till att bolagets marknadsvärde sjunker. I förlängningen tror jag att Svenska Spel kommer att avvecklas oavsett hur mycket regeringen kämpar emot.
VA SvD DN Aftonbladet
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Målkonflikt eller ej? I de allra flesta företag finns flera mål, de siktar på att på kortare och/eller längre sikt bibehålla eller stärka företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Därigenom tryggas ju företagets överlevnad och, indirekt, arbetstillfällena i företaget. I kapitlet Svenska Spel ser jag inget hinder för att företagets drivs av staten, alternativet vore en mer eller mindre avreglerad marknad där i stort sett vem som helst kan starta och driva spelverksamhet. Den svenska modellen är inte heller unik i Europa, snarare tvärtom. Den reglerade spelmarknaden i Sverige förutsätter att Svenska Spel inte bedriver verksamheten som vilket privat företag som helst utan tar ett väsentligt ansvar för sina kunders hälsa. Skulle däremot Svenska Spel driva verksamheten på rent kommersiell basis undergrävs statens möjligheter att reglera marknaden på det sätt som nu gäller. EU kan då, med stöd av EU-regler, tvinga svenska staten att öppna upp spelmarknaden. Mot denna bakgrund anser jag att även ett mindre kommersiellt Svenska spel med ett lägre resultat, men ett större socialt ansvarstagande, långsiktigt inte bara kan vara det politiskt korrekta utan även kommersiellt riktiga. Ett för "kommersiellt Svenska Spel" gräver ju sin egen grav! Mot bakgrund av att den tidigare ledningen (och styrelsen) uppenbarligen drivit detta i strid mot ägrens önskemål förefaller det naturligt att VD och ordf nu avgår. Möjligen kan man undra över varför man tvingades vänta så länge på att staten skall ingripa, den kommersiella inriktingen, stick i stäv med ägarnes önskemål, har ju pågått ända sedan Kärrbrink tillträdde! Men summa summarum: Det känns upplyftande att en socialdemokratisk kvinna utsedd av en borgerlig regering kan visa lite handlingskraft! Heja Margaretha!

Göran Pettersson sa...

Jag tror att du överskattar möjligheterna att bibehålla en isolerad svensk spelmarknad. Ny teknik gör spelmarknaden gränslös. Av den anledningen tror jag att det hade varit klokast att staten kraftsamlade på uppföljning och övervakning istället för att vara en medaktör på marknaden. Jag tror att Svenska Spels dagar är räknade, de nu vidtagna åtgärdera kommer möjligen att göra avvecklingen lite mer utdragen.