söndag 20 april 2008

Dags för tillnyktring om spritbilarna

Idag skriver både DN:s och SvD:s ledarsidor om avigsidorna med hårdsatsningen på biodrivmedel. Denna gång är fokuseringen på de höjda livsmedelspriserna som har blivit konsekvensen av att jordbruksprodukter används till drivmedel istället för till mat. Detta är bara ytterligare ett exempel på hur politisk klåfingrighet ibland skapar fler problem än den löser. Jag är mycket skeptisk till den politiskt drivna marknadsföringen av etanolbilar. Den nu redovisade inverkan på livsmedelspriserna är bara en av invändningarna. Än allvarligare är enligt min uppfattning att politiken försöker driva teknikutvecklingen i en riktning som inte är globalt hållbar. Det torde inte vara möjligt att producera den mängd etanol som behövs för att göra detta till ett standardiserat bränsle för världens fordon. Om svensk fordonsindustri drivs att satsa på denna nisch så riskerar det att leda till dess marginalisering och i längden avveckling. Det finns även ett antal ekonomiska invändningar mot hur övergången finansieras. Dagens konventionella drivmedel, bensin och diesel, är högt beskattade och drar därigenom in mycket pengar till statskassan. För att etanol ska kunna vara konkurrenskraftigt så beläggs den inte med samma skatter. En övergång från konventionella bränslen till etanol medför således att staten förlorar intäkter. Detta får antingen mötas med sänkta utgifter eller med höjning av andra skatter. Lite förenklat kan man säga att bilisten får betala samma pris men med bensin och diesel går vinsten till staten och för etanol går den till sockerodlaren i Brasilien. Dessutom subventionerar staten inköpet av en etanoldriven bil med 10 000:-. Detta måtte vara en modern form av Ebberöds bank. Staten betalar för att få lägre skatteintäkter.

Men det duger inte att bara klaga man måste komma med konkreta förslag. Jag anser att det är viktigt att vi politiskt inte försöker styra den svenska industrins teknikutveckling, det riskerar bara leda till svenska särlösningar som inte blir konkurrenskraftiga på världsmarknaden. För att de alternativa bränslena långsiktigt ska vara konkurrenskraftiga torde det krävas att de kan produceras till ett pris i närheten av priset för bensin och diesel. Redan idag finns det metoder för att producera elektrisk energi billigare än genom förbränning av olja. Med ökade forskningsinsatser torde det inom ett par decennier torde sol-, våg- och vindproducerad energi kunna vara konkurrenskraftiga alternativ. Vilken lagringsmetod för energin som fordonsindustrin väljer avgörs bäst av industrin själv. Men onekligen inger framstegen inom batteritekniken hopp om framtiden.
För den som av politiskt korrekta skäl just köpt en ny etanolbil finns dock viss tröst. I dagens SvD (jag har inte funnit artikel på nätet än) skriver Peter Sylwan om värdet av högre matpriser. Jag delar många av hans slutsatser. Dock ger de inte stöd för en subventionering av biodrivmedel.

Ledarbloggen
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: