onsdag 16 april 2008

Ett par planeringstips

Inom Försvarsmaktens högkvarter arbetar man nu intensivt med svaren på regeringens frågor. Jag tar mig därför friheten att skicka med ett par tips.

1. Om förutsättningarna är oklara gör antaganden och redovisa dessa tydligt.

Försvarsberedningen efterlämnade ett antal obesvarade frågor. Bland annat förde man ett spekulativt resonemang om solidariska insatser mellan länder. Detta utgör alltför otydliga planeringsförutsättningar. Skriv ett tydligt antagande under vilka förutsättningar planen gäller. Planen bygger på att Sverige har ingått avtal om ömsesidiga försvarsgarantier läs blivit medlemmar i Nato.

2. Ta hand om surdegarna

Under över 10 år har Försvarsmakten klagat på att personalstrukturen inte passar för dagens insatsförsvar. Gör slag i saken och redovisa ett förslag som kommer till rätta med detta även om detta förslag ligger utanför "boxen". Till exempel - Försvarsmakten föreslår att 1000 officerare omplaceras inom staten. Att minska verksamhet (t.ex. hemvärnet) utan att minska antalet officerare på lönelistan ger endast lägre produktivitet utan att sänka kostnaderna mer än marginellt.

Inga kommentarer: