lördag 12 april 2008

Viktigt att regelrådets arbete präglas av öppenhet

Igår var jag och Jacob på plats Näringslivets regelnämnd höll ett välbesökt seminarium om regelförenkling. Näringsminister Maud Olofsson utgjorde tillställningens dragplåster. Men den som trott att ministern skulle utnyttja seminariet till att släppa några stora nyheter fick anledning att vara besviken. Istället hänvisade hon de flesta frågorna till en kommande proposition till riksdagen som överlämnas på tisdag. Som riksdagsledamot är det givetvis roligt att höra att regeringen väljer att presentera nyheten först i riksdagen men som seminariedeltagare var det aningen snopet att inga nyheter presenterades. Jag hoppas att vi inte får anledning att vara lika besvikna på tisdag.
Ett besked bjöd dock näringsministern på. Det blir ett regelråd. Dess utformning och regelverk får vi dock vänta några dagar på. Regelrådet är en konstitutionellt knepig fråga. Med vår regeringsform finns inget utrymme för en institution som överprövar riksdagen. Jag anser därför att det är viktigt att rådets arbete är öppet för insyn. Om vi i riksdagen väljer att bortse från regelrådets rekommendationer så får vi genom öppenheten istället prövas i kommande allmänna val.

29 november 2007 gjorde jag och Jacob ett podradioprogram om regelförenkling. Du kan lyssna till det om du följer den här länken.
SvD

Inga kommentarer: