torsdag 3 april 2008

MUF vänder trenden!

Socialdemokraterna har på tio år tappat nästan hälften av sina medlemmar och har idag 101 000 medlemmar det vill säga lite drygt 1 % av befolkningen. Det är inte mycket till folkrörelse! Om den nuvarande trenden håller i sig så kommer partiet inte ha några medlemmar kvar om femton år. Men det är inte bara socialdemokraterna som har tappat medlemmar utan det har i olika hög grad drabbat alla partier. Men när man träffar ungdomar så får man ändå intrycket att de är intresserade av att ta en aktiv del i utvecklingen av samhället. Partierna har dock varit för dåliga att ta tillvara ungdomarnas intresse. I många fall har ungdomsförbunden istället utvecklats till plantskolor för yrkespolitiker där ungdomar börjar idka korridortaktik för att väljas till olika befattningar. Det är därför väldigt befriande att lyssna på MUF:s ordförande Niklas Wykman. När han förra veckan talade på klubb Janzon så lyckades han på ett mycket bra sätt vinna gehör för sitt ungdomsperspektiv hos en till fysisk ålder medelålders publik. Han uttalade tydligt att MUF:s uppgift är att utforma en politik som svarar mot ungdomarnas verklighet. Jag tror att Niklas Wykman inställning till ungdomspolitiken är en viktigtanledning till att MUF nu är så framgångsrika i att rekrytera nya medlemmar. Under den senaste värvningskampanjen rekryterade man 660 nya medlemmar på en dag!
Du som vill bli medlem i MUF gör det enklast genom att följa denna länk. Om du inte längre är ungdom så är du givetvis också välkommen som medlem i moderaterna. Instruktionerna för hur det går till finner du här.

GP SvD DN

2 kommentarer:

Anonym sa...

Personligen tycker jag (av egen erfarenhet) att ungdomsförbunden är sekter och borde avskaffas.

Jag har tidigare varit politiskt aktiv men tänker inte gå med i något svenskt politiskt parti igen. Åtminstone så länge som jag inte får något tillbaka. Går jag med i ett parti så är det för att antingen stötta eller påverka det; partierna behöver dock inte medlemmar p.g.a. det statliga partistödet som baseras på valresultat snarare än medlemsantal (d.v.s. jag skulle inte göra någon skillnad som medlem så länge som partistödet inte avskaffas eller görs om) och partierna låter inte heller "den vanlige medlemmen" påverka särskilt mycket, särskilt om denne inte har ett överskott av tid, energi och tålamod att investera.

Om partierna börjar låta medlemmarna delta direkt i omröstningarna om vilken politik partiet skall föra så kan jag tänka mig att återvända till politiken. Att diskutera på diskussionsforum och rösta i frågor som intresserar mig är någonting som jag skulle kunna göra när det passar mig, på mitt eget sätt, och jag skulle känna att det jag gör spelar någon roll.

Göran Pettersson sa...

Till Nils Karlsson:
Jag har haft precis samma uppfattning som du om ungdomsförbunden. För egen del har jag aldrig varit medlem. Men trots denna till del förutfattade mening så har jag ändrat uppfattning. Niklas Wykman vänder sig just emot sektbeteendet som funnits i ungdomsförbunden. Han sätter politisk diskussion om aktuella frågor framför testuggande.

När det gäller partierna i övrigt så måste de erbjuda möjligheten att påverka. Om man inte gör det kommer medlemsantalet att sjunka ytterligare. Jag är strax på väg till kretsårsmötet i Norrtälje och där kommer vi diskutera just medlemsfrågan och möjligheterna till medlemsinflytande.

Om du inte vill påverka genom medlemskap kan du ju alltid fortsätta med att göra inlägg här på bloggen istället.