måndag 21 april 2008

Nytt besök från Rodengymnasiet

Idag var det återigen ett skolbesök från Rodengymnasiet. Denna gång var det årskurs 1 på SPSÄK. De här eleverna är inriktade på jobb inom polisen, tullen, försvaret och socialtjänsten. En fråga som kom upp var frågan om fildelning. Det visade sig att i stort sett hela klassen hade fildelat. Det är ju särskilt intressant då flera av eleverna senare kommer att ha att kontrollera att lagar och regler följs. Slutsatsen av detta är nog att lagstiftning och verklighet inte är i fas när det gäller fildelning. Jag har inte svaret på vad som måste göras men det är helt klart att den nuvarande situationen är ohållbar. Jag fick ett mycket konkret (faktiskt, påtagligt, verkligt) råd från en elev. Politiker får inte använda för svåra ord om man vill att ungdomarna ska lyssna. Jag tycker att alla besöken från Roden varit mycket bra och det känns som om vi har engagerade ungdomar i Norrtälje. Det lovar gott för framtiden. Som vanligt delade jag ut mitt visitkort till alla eleverna och uppmanade dem att hålla kontakten. Precis som från den förra SÄK-klassen så kom frågan om hur jag vågade lämna ut min adress. Det verkar som om utbildningen redan lyckats forma ungdomarna.

Inga kommentarer: