söndag 25 januari 2009

Skillnader och likheter

Helgen har bjudit på hela tre olika opinionsundersökningar, fyra om man räknar med Sifos EP-undersökning. Alla tre undersökningarna visar på ett övertag i opinionen för den rödgröna oppositionen. Undersökningarna är också rätt samstämmiga när det gäller resultaten för de enskilda partierna. Men när man räknar samman väljarstödet för de två regeringsalternativen så blir skillnaden mellan mätningarna större. Novus och Sentio redovisar att de rödgrönas ledning ökar och i januari ligger på 10,7 respektive 12,5 procentenheter. Sifo däremot har redovisar ett minskande gap som de mätt till 5,7 procentenheter. Jag har svårt att finna någon direkt förklaring till att undersökningarna skiljer sig så pass mycket åt när det gäller trenderna. Visserligen är sifoundersökningen genomförd under en något senare mätperiod med huvuddelen av intervjuerna genomförda efter partiledardebatten. Att olika undersökningar visar på olika resultat har vi blivit vana vid. För att kunna göra några mer djupgående analyser av vari skillnaderna består så krävs det mer underlag om hur undersökningarna är genomförda. En sak som hade stor inverkan vid mätningarna inför valet 2006 var hur instituten kompenserade för sitt urval av intervjuade. Vissa institut frågade vilket parti den intervjuade röstat på vid förra valet. Det kunde då påvisas att man erhöll ett statistikfel om man till fullo kompenserade för den informationen. Många väljare mindes fel, det fanns en tendens till att man felaktigt ”kom ihåg” att man röstat på ett parti som det gick bra för nu.
Den politiska analysen är dock lättare att göra. De rödgröna har fortfarande en klar ledning i opinionen. Alliansen är dock tillbaka när det gäller storstäderna. Loppet är på intet sätt kört inför 2010.

Undersökningarna i ordning Novus Opinion; Sentio Research; Sifo
Moderaterna 25,5; 25,4; 27,3
Folkpartiet 6,1; 6,5; 6,7
Centern 5,7; 5,5; 5,9;
Kristdemokraterna 5,1; 3,8; 4,4
Socialdemokraterna 38,8; 40,3; 37,7
Vänsterpartiet 6,7; 6,1; 5,7
Miljöpartiet 7,6; 7,3; 6,6
Sverigedemokraterna 3,0; 2,2; 4,3
Övriga 1,6; 3,0; 1,5
Alliansen 42,4; 41,2; 44,3
De rödgröna 53,1; 53,7; 50,0
Antal intervjuer 2000; 1930; 1900
Mätperiod 6-19/1; 6-18/1; 12-22/1

SvD Aftonbladet DN Dagen Bloggaren KAS
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Stockholmsområdet? Ta en titt på det här: http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2009%255c01%255c24%255c321149%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter%26o%3Dsp4

Kopiera länken och klistra in om du inte vet hur man gör.