fredag 9 januari 2009

När finanspolitiken blir säkerhetspolitik

Förra årets viktigaste säkerhetspolitiska insats gjordes inte av vare sig Försvarsmakten eller försvarsdepartementet. Istället var det finansminister Anders Borg och utrikesminister Carl Bildt som med stöd av sina departement och riksbanken aktivt bidrog till att slå vakt om säkerheten och stabiliteten i vårt närområde. När den globala finanskrisen med styrkan av en tsunami drog in över oss riskerade den att fullständigt ödelägga de nationella ekonomierna i Island och Lettland. I Islands fall så hade de isländska bankerna varit extremt expansiva och vuxit ohämmat och blivit alldeles för stora för lilla Island. När sedan den globala finansiella krisen slog till så riskerade bankerna att dra med sig hela den isländska staten i fallet. Problemen var för stora för att kunna lösa av Island utan assistans utifrån. Det spekulerades över om Putins Ryssland skulle komma in och ta ekonomisk kontroll över det lilla öriket. En sådan rysk framflyttning i Atlanten skulle allvarligt ha försämrat säkerhetsläget i första hand för vårt grannland Norge men på sikt även för hela Europa. Även ett ekonomiskt sönderfall i Lettland skulle ha allvarliga säkerhetspolitiska konsekvenser. I Lettland finns sedan sovjettiden en stor rysk minoritet. I ett ekonomiskt svårt sargat Lettland så skulle ryssarna kunna underblåsa missnöjet mot den lettiska regimen och driva på krafter som önskar införliva Lettland med det alltmer sovjetinspirerade Ryssland. En ekonomisk krasch i Lettland skulle dessutom ha följdverkningar på våra grannländer Estland och Litauen. En krasch i de baltiska ekonomierna skulle också ha fått allvarliga följdverkningar i Sverige då en stor del av banksystemen i de baltiska länderna sköts av svenska banker.
Tack vare ett samlat och kraftfullt agerande från Internationella valutfonden (IMF), EU och de nordiska- och baltiska länderna tyder nu det mesta på att både Island och Lettland kommer att kunna räddas. Detta är bara ytterligare ett exempel på att det är bra att ha starka och pålitliga allierade redan innan krisen är ett faktum.

SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om: