fredag 2 januari 2009

Rätt “toppelever”

Betygsättning är svårt. Dels så gäller det att den betygsättande har tillräcklig kunskap dels om personen som ska betygsättas dels om prestationernas svårighet och hur de kan värderas. Slutligen så krävs det att betygsättaren är oberoende och objektiv. När Sifo genomfört låtit medborgarna betygsätta ministrarna så innehåller mätningen ett antal felkällor. Personer med starka sympatier för eller emot ett parti har troligen tillåtits delta. Frågan är också hur man har hanterat extremvärden. För att jämföra med backhoppning så sorterar man där bort de högsta och lägsta ”betygen”. Det finns också i denna typ av undersökningar en uppenbar risk för att individens betyg blandas samman med regeringens politik inom ett visst område eller kanske till och med vad man tycker om politikområdet överhuvudtaget. När hade vi till exempel en minister med ansvar för invandrarfrågor som fick över 3 i betyg.
Trots alla dessa invändningar så blir resultatet ändå riktigt bra, det vill säga jag tycker ungefär likadant själv 
Dock tycker jag nog att betygsättarna varit snåla med betygspoängen men de har i alla fall valt ut rätt toppresterare.

Aftonbladet SvD Aftonbladet

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: