tisdag 6 januari 2009

Slutsatser för energipolitiken

Fader Frost och “Fader Putin” stärker greppet om Europa. Ukrainas något röriga parlamentariska situation och Rysslands energipolitiska maktambitioner skapar just nu problem för Europa. Flera av Europas länder är beroende av ryska energileveranser och detta nyttjas nu av den ryske ledaren Putin. Genom att strypa gasleveranserna till Europa försöker han slå in en kil mellan de Europeiska länderna och få de ”svagaste” att ge upp Europas stöd för Ukrainas och Georgiens strävanden mot Nato- och EU-medlemskap. Detta visar hur central energipolitiken kommer att bli under de närmaste tio åren. Det är en viktig fråga inte bara för ekonomin utan även för såväl klimatet som säkerhetspolitiken. För Sverige borde slutsatsen vara att satsa på ökad utbyggnad av elproduktionen. Genom att exportera el till kontinenten bidrar vi i positiv riktning till såväl ekonomin, klimatet och säkerhetspolitiken.

SvD Näringsliv skriver idag också intressant om alternativa gasledningar till Europa. Även här är den ryska ledningen med på ett hörn och försöker slå vakt om sitt "energigrepp" om Europa.

SvD DN

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

7 kommentarer:

Anonym sa...

Vänd myntet: är det fel på att ett företag kräver marknadsmässig betalning för sin vara/tjänst i tid?? Ukraina vill varken betala marknadsmässigt pris, eller göra betalningen i tid. Eftersom det inte finns internationella kronofogdemyndigheter så gör Ryssland som alla andra skulle göra: upphör med leveransen. Märkligt nog är det ytterst få röster som nämner oljeembargot från 1973... skillnaden är att oljeländerna idag är extremt beroende av sin export, medan Ryssland kan tillåta sig att agera mer självständigt. Det är vi i Väst som borde sätta press på Ukraina så att landet uppför sig som ett land bör och accepterar marknadsekonomins villkor.

Wiseman sa...

Jag håller med dig Göran. Vi ska på inga sätt göra oss beroende av rysk gas. Istället bör vi se till att bli allt bättre på att framställa vår egen miljövänliga energi, såväl elenergi som ersättning för fossila drivmedel. Det finns ju många lovande projekt i landet som tillvaratar restprodukter från skogsindustrin och det vore ju inte så dumt att bli självförsörjande på drivmedel.

Anonym sa...

Sluta anklaga ryssland för att ukraina stäl gas och struntar i att betala! Det är så jäkla genomskinligt det här, pressen i väst gör allt dom kan för att få det att framstå som att ryssland är boven.

Staffan Strömbäck sa...

Det är uppenbarat att Sverige har en bättre situation idag, än om vi hade gjort oss beroende av rysk naturgas. Något som seriöst diskuterades för ett par decennier sedan.

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Gasfrågan är på inga sätt svart/vit vilket jag också tycker att jag beskriver i mitt inlägg. Däremot visar den återigen uppkomna situationen faran med att bli alltför beroende av en leverantör som använder sina energitillgångar som en politisk påtryckning. Har du måhända läst Putins doktorsavhandling i ämnet?

Göran Pettersson sa...

Till Wiseman:
Givetvis måste man för vissa strategiska varor beakta försörjningsfrågan. Däremot är jag skeptisk till att vara alltför nationalistisk när det gäller utvecklingen av nya drivmedel. Om det inte hade varit för frihandeln så hade Sverige varit ett mycket fattigt land. Det är viktigt att vi inte glömmer bort det när vi talar energipolitik. Svenska särlösningar inom bränslesidan kommer att kunna leda till att vi får en fordonsindustri som producerar produkter som endast kan säljas i Sverige.

Wiseman sa...

Göran: Ja, det ska vi akta oss för. De projekt jag vet om som nu bedrivs ersätter jag rakt av vanlig bensin och diesel, t o m flygbränsle utan särlösningar.