fredag 16 januari 2009

Omedvetet listigt av kristdemokraterna?

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Vid det förra valet 1999 var valdeltagande rekordlåga 38,8 %. Även om intresset för Europafrågor kan tros vara högre än då så är det mycket som tyder på att valdeltagandet kommer att bli lågt. Valet kommer troligen också att ”användas” till väldigt mycket annat än att bara plocka ut vilka personer som ska representera oss i parlamenten i Bryssel och Strasbourg. Det är väl en inte alltför vågad gissning att många väljare kommer att använda sin röst till att skicka en varningssignal till sitt favoritparti inför kommande riksdagsval som, delvis felaktigt, räknas som mycket viktigare. Valresultatet kommer också till mycket stor del avgöras av vilket parti som lyckas mobilisera sina väljare att verkligen gå och rösta. Utmaningen blir särskilt stor när valet avgörs när den svenska naturen är som skönast och dagen efter nationaldagen.

Det parti som verkar ha bäddat för det största engagemanget bland sina kärnväljare är kristdemokraterna. Jag tror inte att det är en medveten taktik men genom nomineringskommitténs avfärdande av medlemmarnas favorit Lennart Sacredeus har man skapat en intern hetta inför valet. Om Lennart Sacredeus slutligen får en plats på valsedeln så tror jag att han har goda chanser att bli vald genom många personröster. Det är säkert många kristdemokratiska kärnväljare som motsätter sig hanteringen av Lennart Sacredeus och på detta sätt vill skicka sitt budskap till partiledningen. Totalt sett torde detta medföra ett ökat valengagemang bland de kristdemokratiska väljarna och därigenom ett högre valresultat.

SvD SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: